top of page

Adatvédelmi irányelvek

Feltételek és kikötések 
Ezek a feltételek ("Feltételek", "Megállapodás") a Weboldal üzemeltetője ("Weboldal üzemeltetője", "mi", "mi" vagy "miénk") és Ön ("Felhasználó", "Ön" vagy "Ön") közötti megállapodás. A jelen Megállapodás a www.infographictour.hu weboldal és annak bármely terméke vagy szolgáltatása (együttesen: "Weboldal" vagy "Szolgáltatások") Ön általi használatának általános feltételeit határozza meg. 
 
Biztonsági mentések 
Nem vállalunk felelősséget a Weboldalon található Tartalomért. Semmilyen esetben nem vállalunk felelősséget a Tartalom elvesztéséért. Az Ön kizárólagos felelőssége, hogy megfelelő biztonsági mentést készítsen a Tartalmáról. A fentiek ellenére bizonyos alkalmakkor és bizonyos körülmények között, teljes mértékben kötelezettség nélkül képesek lehetünk visszaállítani az Ön bizonyos dátumtól és időponttól kezdve törölt adatainak egy részét vagy egészét, amikor saját céljaink érdekében biztonsági mentést készíthettünk az adatokról. Nem vállalunk garanciát arra, hogy a szükséges adatok elérhetőek lesznek. 
 
Más weboldalakra mutató hivatkozások 
Bár ez a Weboldal hivatkozhat más weboldalakra, sem közvetlenül, sem közvetve nem sugallunk semmilyen jóváhagyást, társulást, szponzorálást, jóváhagyást vagy kapcsolódást a hivatkozott weboldalakhoz, kivéve, ha ez kifejezetten nem szerepel. A Weboldalon található linkek némelyike "affiliate link" lehet. Ez azt jelenti, hogy ha Ön rákattint a linkre és megvásárol egy terméket, a Weboldal üzemeltetője partneri jutalékot kap. Nem vagyunk felelősek semmilyen vállalkozás vagy magánszemély kínálatának vagy weboldaluk tartalmának vizsgálatáért vagy értékeléséért, és nem vállalunk garanciát azokért. Nem vállalunk semmilyen felelősséget vagy felelősséget más harmadik felek tevékenységeiért, termékeiért, szolgáltatásaiért és tartalmáért. Gondosan olvassa el minden olyan weboldal jogi nyilatkozatát és egyéb használati feltételeit, amelyhez a jelen Webhelyről elérhető link segítségével jut el. Az Ön saját felelősségére hivatkozik bármely más webhelyen kívüli webhelyre. 
 
Szellemi tulajdonjogok 
Ez a megállapodás nem ruházza át Önre a Weboldal Üzemeltető vagy harmadik felek tulajdonában lévő szellemi tulajdont, és az ilyen tulajdonhoz fűződő minden jog, jogcím és érdek (a felek között) kizárólag a Weboldal Üzemeltetője marad. A Weboldalunkkal vagy Szolgáltatásainkkal kapcsolatban használt valamennyi védjegy, szolgáltatási védjegy, grafika és logó a Weboldal-üzemeltető vagy a Weboldal-üzemeltető licencadóinak védjegye vagy bejegyzett védjegye. A Weboldalunkkal vagy Szolgáltatásainkkal kapcsolatban használt egyéb védjegyek, szolgáltatási védjegyek, grafikák és logók más harmadik felek védjegyei lehetnek. Weboldalunk és Szolgáltatásaink használata nem biztosít Önnek semmilyen jogot vagy engedélyt a Weboldal Üzemeltető vagy harmadik fél védjegyeinek reprodukálására vagy más módon történő használatára. 
 
A felelősség korlátozása 
Az alkalmazandó jog által megengedett legteljesebb mértékben, semmilyen esetben sem a Weboldal Üzemeltető, annak kapcsolt vállalkozásai, tisztviselői, igazgatói, alkalmazottai, ügynökei, beszállítói vagy licencadói nem felelősek senkivel szemben (a): bármilyen közvetett, véletlenszerű, különleges, büntető, fedezeti vagy következményes kárért (beleértve, de nem kizárólagosan, az elmaradt nyereség, bevétel, értékesítés, goodwill, a tartalom felhasználása, az üzletre gyakorolt hatás, az üzlet megszakadása, a várt megtakarítások elvesztése, az üzleti lehetőség elvesztése miatti károkat), bármilyen okból, bármilyen felelősségi elmélet alapján, beleértve, de nem kizárólagosan, a szerződést, a jogellenes károkozást, a szavatosságot, a törvényes kötelezettség megszegését, a gondatlanságot vagy más módon, még akkor is, ha a Weboldal Üzemeltetőjét tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről, vagy előre láthatta volna az ilyen károkat. Az alkalmazandó jog által megengedett legnagyobb mértékben a Weboldal Üzemeltető és kapcsolt vállalkozásai, tisztviselői, alkalmazottai, ügynökei, szállítói és licencadói összesített felelőssége a szolgáltatásokkal kapcsolatban a következő összegre korlátozódik: egy dollár vagy az Ön által a Weboldal Üzemeltetőnek az ilyen felelősségre okot adó első eseményt vagy eseményt megelőző egy hónapos időszakra ténylegesen készpénzben kifizetett összegek közül a nagyobbik. A korlátozások és kizárások akkor is alkalmazandók, ha ez a jogorvoslat nem nyújt teljes kártérítést az Ön veszteségeiért, vagy nem éri el alapvető célját. Adatvédelemért, adatgyűjtésért a Wix CMS felel.
 
Változások és módosítások 
Fenntartjuk a jogot, hogy bármikor módosítsuk a jelen Megállapodást vagy a Weboldalra vagy a Szolgáltatásokra vonatkozó irányelveit, amely a jelen Megállapodás frissített változatának a Weboldalon történő közzétételével lép hatályba. Ha így teszünk, erről értesítést teszünk közzé a Weboldal főoldalán. A Weboldalnak az ilyen módosítások után történő további használata a módosítások elfogadásának minősül. A szabályzat a WebsitePolicies segítségével jött létre. 
 
A jelen feltételek elfogadása 
Ön elismeri, hogy elolvasta a jelen Megállapodást, és elfogadja annak valamennyi feltételét. A Weboldal vagy annak Szolgáltatásainak használatával Ön elfogadja, hogy a jelen Megállapodás kötelező érvényű. Ha Ön nem ért egyet a jelen Megállapodás feltételeinek betartásával, akkor nem jogosult a Weboldal és annak Szolgáltatásai használatára vagy az azokhoz való hozzáférésre. 
 
Kapcsolatfelvétel 
Ha kapcsolatba szeretne lépni velünk, hogy többet megtudjon a jelen Megállapodásról, vagy bármilyen, a Megállapodással kapcsolatos kérdésben kapcsolatba kíván lépni velünk, küldjön e-mailt a info@infographictour.hu címre. 
 
Ezt a dokumentumot utoljára 2021. december 09-én frissítették. 

 

bottom of page