top of page
Neon Spheres

Az elemzés új korszaka.

Infographic-tour: Infographic Analytics

Lucid
Infographic analytics.png

Analitika és elemzések

Tudományos elemzések

Kutatások lefolytatása

Analízis

Tanulmányok elkészítése és írása

Adatgyűjtés

Statisztikai elemzés

Célközönség felmérés

Üzleti folyamatok elemzése

Piackutatás

Stock Market Down

A vállalati döntéshozatalt olyan tudományos módszerekkel közelítjük meg és segítjük, amelyekkel meghatározható egy rendszer optimális felépítése és működése akár olyan körülmények között is, amikor az (erő)források csak szűkösen állnak rendelkezésre. Ehhez definiáljuk a rendszer problémáját, ami tartalmazza a szervezet kitűzött céljait és azokat a részelemeket is felderítjük, melyeket a rendszer optimalizálása előtt részletesen tanulmányozni kell. Ezt követően tudjuk elkészíteni a vállalati rendszer idealizált reprezentációját, ami abban segít, hogy a lehető legoptimálisabb eljárást és stratégiát tudjuk kidolgozni.

Data

A vállalati világ mellett portfóliónk nagy hangsúlyt fektet a projektmunkák elkészítésére, tudományos munkák és tanulmányok írására, önkormányzati kérdéskörök feltérképezésére, valamint kvalitatív és kvantitatív elemzésekre egyaránt.

Az eredményeket személyre és kutatásra szabott adatvizualizációs eszközökkel szemléltetjük.

Hands on Keyboard

Módszertanunk tartalmaz faktor-és klaszteranalízist, melyek nem csak publikációkban közölt tényeket támaszthatnak alá, de piaci szegmentálások esetén is kimondottan pontos képet adnak a fogyasztók csoportjairól.

Emellett összefüggésvizsgálatok, döntési fa (DTC) eljárás, szótérkép és szókapcsolati elemzések, mesterséges neurális hálózati eszközök felhasználásával dolgozzuk fel az adatokat - legyen szó a versenyhelyzeti fogyasztói magatartásokról, vagy akár teoretikus hipotézis vizsgálatokig.

bottom of page